1. Home
  2. »
  3. Exception types
  4. »
  5. akka

akka exceptions

Collection of exceptions declared in akka package

Package namePackagesException typesCrashes
akka.actor162240
akka.pattern11190
akka.http131149
akka.remote6246
akka.stream12824
akka.event2121
akka.dispatch318
akka.camel216
akka.typed214
akka.config113
akka.persistence232
akka.amqp111
akka.transactor111
akka.kamon.instrumentation111