eu.epsos.exceptions.XCAException: 2401

JIRA | Kostas Karkaletsis | 3 years ago

Root Cause Analysis

 1. eu.epsos.exceptions.XCAException

  2401

  at eu.epsos.pt.ws.client.xca.XcaInitGateway.processRegistryErrors()
 2. eu.epsos.pt
  ClientConnectorServiceSkeleton.retrieveDocument
  1. eu.epsos.pt.ws.client.xca.XcaInitGateway.processRegistryErrors(XcaInitGateway.java:252)
  2. eu.epsos.pt.ws.client.xca.XcaInitGateway.crossGatewayRetrieve(XcaInitGateway.java:159)
  3. eu.epsos.pt.cc.stub.PatientService.retrieve(PatientService.java:51)
  4. eu.epsos.pt.cc.ClientConnectorServiceSkeleton.retrieveDocument(ClientConnectorServiceSkeleton.java:248)
  4 frames