Searched on Google with the first line of a JAVA stack trace?

We can recommend more relevant solutions and speed up debugging when you paste your entire stack trace with the exception message. Try a sample exception.

Recommended solutions based on your search

Solutions on the web

via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Marcin Goss, 1 year ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Shigeki Kobayashi, 2 years ago
Database exception: SQLException doing query (41000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
via incubator-connectors-user by Diercks Steffan, 2 years ago
Database exception: E xception doing query: ERROR: syntax error at or near "$1"
org.apache.manifoldcf.core.interfaces.ManifoldCFException: Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.	at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeViaThread(Database.java:680)	at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeUncachedQuery(Database.java:726)	at org.apache.manifoldcf.core.database.Database$QueryCacheExecutor.create(Database.java:1393)	at org.apache.manifoldcf.core.cachemanager.CacheManager.findObjectsAndExecute(CacheManager.java:144)	at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeQuery(Database.java:185)	at org.apache.manifoldcf.core.database.DBInterfaceDerby.performModification(DBInterfaceDerby.java:831)	at org.apache.manifoldcf.core.database.DBInterfaceDerby.performInsert(DBInterfaceDerby.java:222)	at org.apache.manifoldcf.core.database.BaseTable.performInsert(BaseTable.java:68)	at org.apache.manifoldcf.crawler.jobs.EventManager.createEvent(EventManager.java:123)	at org.apache.manifoldcf.crawler.jobs.JobManager.beginEventSequence(JobManager.java:4217)	at org.apache.manifoldcf.crawler.system.WorkerThread$VersionActivity.beginEventSequence(WorkerThread.java:1236)	at org.apache.manifoldcf.crawler.connectors.webcrawler.WebcrawlerConnector.lookupIPAddress(WebcrawlerConnector.java:4737)	at org.apache.manifoldcf.crawler.connectors.webcrawler.WebcrawlerConnector.getDocumentVersions(WebcrawlerConnector.java:634)	at org.apache.manifoldcf.crawler.system.WorkerThread.run(WorkerThread.java:318)