java.sql.SQLException

There are no available Samebug tips for this exception. Do you have an idea how to solve this issue? A short tip would help users who saw this issue last week.

 • Re: Derby DB up-to-date?
  via by Karl Wright,
 • Re: Derby DB up-to-date?
  via by Karl Wright,
 • Re: Derby DB up-to-date?
  via by Karl Wright,
 • How to cancel a statement with derby?
  via Stack Overflow by Istao
  ,
 • Hibernate + Derby. Database not found
  via Stack Overflow by Peter Shipilo
  ,
 • JPA: constraints violation on delete
  via Stack Overflow by Jahid
  ,
  • java.sql.SQLException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'. at org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory.getSQLException(Unknown Source) at org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory40.wrapArgsForTransportAcrossDRDA(Unknown Source)

  Users with the same issue

  muffinmannen
  81 times, last one,
  jf-ast
  1 times, last one,
  stigkj
  1 times, last one,
  andyglick
  1 times, last one,
  davidvanlaatum
  1 times, last one,
  1 more bugmates