org.apache.manifoldcf.core.interfaces.ManifoldCFException

Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.


Solutions on the web52

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Karl Wright, 10 months ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Karl Wright, 10 months ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Karl Wright, 10 months ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Marcin Goss, 10 months ago
Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Ian Zapczynski, 1 year ago
Database exception: SQLException doing query (S1000): java.lang.NegativeArraySizeException

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Ian Zapczynski, 10 months ago
Database exception: SQLException doing query (S1000): java.lang.NegativeArraySizeException

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Ian Zapczynski, 1 year ago
Database exception: SQLException doing query (S1000): java.lang.NegativeArraySizeException

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Ian Zapczynski, 10 months ago
Database exception: SQLException doing query (S1000): java.lang.NegativeArraySizeException

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Ian Zapczynski, 10 months ago
Database exception: SQLException doing query (S1000): java.lang.NegativeArraySizeException

Solution icon of apache
via manifoldcf-user by Ian Zapczynski, 1 year ago
Database exception: SQLException doing query (S1000): java.lang.NegativeArraySizeException

Stack trace

  • org.apache.manifoldcf.core.interfaces.ManifoldCFException: Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'. at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeViaThread(Database.java:680) at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeUncachedQuery(Database.java:726) at org.apache.manifoldcf.core.database.Database$QueryCacheExecutor.create(Database.java:1393) at org.apache.manifoldcf.core.cachemanager.CacheManager.findObjectsAndExecute(CacheManager.java:144) at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeQuery(Database.java:185) at org.apache.manifoldcf.core.database.DBInterfaceDerby.performModification(DBInterfaceDerby.java:831) at org.apache.manifoldcf.core.database.DBInterfaceDerby.performInsert(DBInterfaceDerby.java:222) at org.apache.manifoldcf.core.database.BaseTable.performInsert(BaseTable.java:68) at org.apache.manifoldcf.crawler.jobs.EventManager.createEvent(EventManager.java:123) at org.apache.manifoldcf.crawler.jobs.JobManager.beginEventSequence(JobManager.java:4217) at org.apache.manifoldcf.crawler.system.WorkerThread$VersionActivity.beginEventSequence(WorkerThread.java:1236) at org.apache.manifoldcf.crawler.connectors.webcrawler.WebcrawlerConnector.lookupIPAddress(WebcrawlerConnector.java:4737) at org.apache.manifoldcf.crawler.connectors.webcrawler.WebcrawlerConnector.getDocumentVersions(WebcrawlerConnector.java:634) at org.apache.manifoldcf.crawler.system.WorkerThread.run(WorkerThread.java:318)

Write tip

You have a different solution? A short tip here would help you and many other users who saw this issue last week.

Users with the same issue

You are the first who have seen this exception. Write a tip to help other users and build your expert profile.