Searched on Google with the first line of a JAVA stack trace?

We can recommend more relevant solutions and speed up debugging when you paste your entire stack trace with the exception message. Try a sample exception.

Recommended solutions based on your search

Solutions on the web

via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
The statement was aborted because it would have caused a duplicate key value in a unique or primary key constraint or unique index identified by 'XXXXXXXX' defined on 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Karl Wright, 1 year ago
The statement was aborted because it would have caused a duplicate key value in a unique or primary key constraint or unique index identified by 'XXXXXXXX' defined on 'EVENTS'.
via manifoldcf-user by Marcin Goss, 1 year ago
Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.	at org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory40.getSQLException(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.Util.generateCsSQLException(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.TransactionResourceImpl.wrapInSQLException(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.TransactionResourceImpl.handleException(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.EmbedConnection.handleException(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.ConnectionChild.handleException(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.EmbedStatement.executeStatement(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.EmbedPreparedStatement.executeStatement(Unknown Source)	at org.apache.derby.impl.jdbc.EmbedPreparedStatement.executeUpdate(Unknown Source)	at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.execute(Database.java:839)	at org.apache.manifoldcf.core.database.Database$ExecuteQueryThread.run(Database.java:640)