java.sql.SQLException

Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

Solutions on the web40

 • via manifoldcf-user by Marcin Goss, 9 months ago
  Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
 • via manifoldcf-user by Karl Wright, 9 months ago
  Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
 • via manifoldcf-user by Karl Wright, 9 months ago
  Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
 • Stack trace

  • java.sql.SQLException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'. at org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory.getSQLException(Unknown Source) at org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory40.wrapArgsForTransportAcrossDRDA(Unknown Source)

  Write tip

  You have a different solution? A short tip here would help you and many other users who saw this issue last week.

  Users with the same issue

  81 times, 1 year ago
  Once, 1 month ago
  Once, 3 months ago
  Once, 4 months ago
  Once, 8 months ago
  1 more bugmates