org.apache.manifoldcf.core.interfaces.ManifoldCFException

There are no available Samebug tips for this exception. Do you have an idea how to solve this issue? A short tip would help users who saw this issue last week.

 • Re: Derby DB up-to-date?
  via by Karl Wright,
 • Re: Derby DB up-to-date?
  via by Karl Wright,
 • Re: Derby DB up-to-date?
  via by Karl Wright,
 • Re: HTTP 302 error causing job to abort
  via by Phil Riethmuller,
 • Re: HTTP 302 error causing job to abort
  via by Phil Riethmuller,
 • Re: HTTP 302 error causing job to abort
  via by Phil Riethmuller,
 • Lock Warnings and Long Queries
  via by Standen Guy,
  • org.apache.manifoldcf.core.interfaces.ManifoldCFException: Database exception: Exception doing query: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'. at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeViaThread(Database.java:680) at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeUncachedQuery(Database.java:726) at org.apache.manifoldcf.core.database.Database$QueryCacheExecutor.create(Database.java:1393) at org.apache.manifoldcf.core.cachemanager.CacheManager.findObjectsAndExecute(CacheManager.java:144) at org.apache.manifoldcf.core.database.Database.executeQuery(Database.java:185) at org.apache.manifoldcf.core.database.DBInterfaceDerby.performModification(DBInterfaceDerby.java:831) at org.apache.manifoldcf.core.database.DBInterfaceDerby.performInsert(DBInterfaceDerby.java:222) at org.apache.manifoldcf.core.database.BaseTable.performInsert(BaseTable.java:68) at org.apache.manifoldcf.crawler.jobs.EventManager.createEvent(EventManager.java:123) at org.apache.manifoldcf.crawler.jobs.JobManager.beginEventSequence(JobManager.java:4217) at org.apache.manifoldcf.crawler.system.WorkerThread$VersionActivity.beginEventSequence(WorkerThread.java:1236) at org.apache.manifoldcf.crawler.connectors.webcrawler.WebcrawlerConnector.lookupIPAddress(WebcrawlerConnector.java:4737) at org.apache.manifoldcf.crawler.connectors.webcrawler.WebcrawlerConnector.getDocumentVersions(WebcrawlerConnector.java:634) at org.apache.manifoldcf.crawler.system.WorkerThread.run(WorkerThread.java:318)
  No Bugmate found.