java.sql.SQLException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

manifoldcf-user | Karl Wright | 5 years ago
 1. 0

  Re: Derby DB up-to-date?

  manifoldcf-user | 5 years ago | Karl Wright
  java.sql.SQLException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
 2. 0

  Re: Derby DB up-to-date?

  manifoldcf-user | 5 years ago | Karl Wright
  java.sql.SQLException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
 3. 0

  Re: Derby DB up-to-date?

  manifoldcf-user | 5 years ago | Karl Wright
  java.sql.SQLException: Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.
 4. Speed up your debug routine!

  Automated exception search integrated into your IDE

 5. 0

  How to cancel a statement with derby?

  Stack Overflow | 3 years ago | Istao
  java.sql.SQLException: Feature not implemented: cancel.
 6. 0

  Derby Data Base Updation through java?

  Stack Overflow | 4 years ago | Jeetesh Nataraj
  java.sql.SQLException: Table/View 'ADDRESS' already exists in Schema 'SANKYA'.

 1. muffinmannen 81 times, last 10 months ago
Not finding the right solution?
Take a tour to get the most out of Samebug.

Tired of useless tips?

Automated exception search integrated into your IDE

Root Cause Analysis

 1. java.sql.SQLException

  Instrukcja została przerwana, ponieważ mogła spowodować powstanie duplikatu wartości klucza w regule ograniczającej klucz unikalny lub podstawowy albo w unikalnym indeksie identyfikowanym przez obiekt 'C1338469165883' zdefiniowany dla 'EVENTS'.

  at org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory.getSQLException()
 2. Derby
  SQLExceptionFactory40.wrapArgsForTransportAcrossDRDA
  1. org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory.getSQLException(Unknown Source)
  2. org.apache.derby.impl.jdbc.SQLExceptionFactory40.wrapArgsForTransportAcrossDRDA(Unknown Source)
  2 frames