akka.dispatch.ForkJoinExecutorConfigurator$AkkaForkJoinPool

Google Groups | Unknown author | 3 months ago
 1. 0

  play server hung

  Google Groups | 3 months ago | Unknown author
  akka.dispatch.ForkJoinExecutorConfigurator$AkkaForkJoinPool

  Root Cause Analysis

  1. akka.dispatch.ForkJoinExecutorConfigurator$AkkaForkJoinPool

   No message provided

   at scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinPool.scan()
  2. Scala
   ForkJoinWorkerThread.run
   1. scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinPool.scan(ForkJoinPool.java:2075)
   2. scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1979)
   3. scala.concurrent.forkjoin.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:107)
   3 frames